Taeniochromis holotaenia

Laatst bijgewerkt op 6 September 2009

Familie

Taeniochromis

Soortnaam

Holotaenia

Vindplaats

Het gehele meer

Habitat

Taeniochromis holotaenia is een rover die voornamelijk boven het zand maar ook in het overgangsbiotoop wordt waargenomen. Soms worden enkele halfwas dieren tezamen gevonden maar meestal leeft de Holotaenia op zichzelf.

Dieet

Piscivoor - Hij vindt zijn voedsel, dat uit kleine visjes bestaat, door grote afstanden af te leggen.

Temperament

Territoriaal tijdens broedperiode

Max. grootte van de vis

18-24cm

Min. grootte van het aquarium

200cm

Extra informatie

Hij wordt gekenmerkt door een brede horizontale streep op het midden van zijn lichaam. Deze streep sluit precies aan met een band op het kieuwdeksel en een band tussen de ogen, zodat de cichlide van voor naar achter met een zwarte band overtrokken is. Dit typische kleurpatroon is uniek onder de Malawi cichliden en dit is de reden waarom hij in een zelfstandig geslacht, Taeniochromis, ondergebracht is. Tijdens de voortplanting zijn de mannetjes territoriaal. Ze graven een ondiep schotelvorming nest tegen de onderkant van een rots. Tijdens het baltsen vedwijnt de horizontale streep volledig en verschijnen er een aantal vertikale strepen bij het mannetje. De T. holotaenia lijkt aanvankelijk moeilijk op kleur te krijgen, maar wanneer hij zich op zijn gemak voelt en eenmaal goed op kleur is, is het een van de mooiste Malawi's die er zijn. Ook blijkt hij dan toch ook zeer weerbaar te zijn en worden er eieren afgezet in een aquarium waarin ook andere grote rovers zoals de Buccochromis rhoadesii en de Nimbochromis fuscotaeniatus aanwezig zijn.

Foto's en text

© http://www.wimmels.com Foto's © Wietze Bron

Taenochromis holotaenia