Länkar utbildning

Riksuniversitetet i Groningen
Avdelningen nordiska språk RuG
Arktiskt Centrum Groningen
Tiskrift för nordiskik
CityTwin Groningen-Moermansk

Övriga länkar

Rosa Rugosa, Zweedse winkel
Tasteline, Zweedse receptensite

Utbildningar

Riksuniversitetet i Groningen

1999-2005: Drs. utbildning Nordiska språk och kulturer. Propedeusediplom September 2000
2006-2007: Bachelorutbildning Nordiska språk och kulturer. Bachelordiplom April 2007
2007-2009: Masterutbildning Nordiska språk och kulturer. Masterdiplom Juni 2009

Utflykter

2000: Oriëntation på kommunikations och informationsvetenskaper (CIW)
2001: Alfa Informatica - Datorteknik inom språkvetenskaper

Specialisation

2002-2004: Arktiska Vetenskaper, samt några verkgrupper modern litteratur och fornnordiska språkvetenskaper

Praktik

2004: Praktik på Stedenband Groningen - Moermansk, en organisiation som frä'mjar samarbetet mellan städerna Groningen (Nederländerna) och Murmansk (Ryssland), till mina studier i Arktiska vetenskaper.

Masterthesis

2007-2009: Runskriftens bruk och försvinnande. Skiftet mellan runskrift och latinsk alfabet under de nordiska medeltiden (900-1500AD).
Läs mer… (kommer snart på svenska!)